Asmens duomenų tvarkymas www.valandinisdarzelis.lt atitinka teisinius reikalavimus, t.y. Jūsų duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia tikslams, kuriems jie buvo gauti, įgyvendinti suteikiant paslaugas arba tokį laikotarpį, kokį numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Tai reiškia, Jūsų Informacija bus pašalinta, kai nebus reikalinga tikslams, kuriems ji buvo surinkta –  vykdyti bei įgyvendinti paslaugą.